Kommunens hjælp til familiebehandling og integration

Mican er socialrådgiverens samarbejdspartner. Vores opgave er ikke bare at lette sagsgangen for kommunerne, men også at spare sagsbehandleren tid og ressourcer. Vi lægger vægt på at have en åben dialog, så socialrådgiveren altid kan følge forløbet med en familie eller borger tæt.

Detaljeret afrapportering

Undervejs i forløbet udarbejder vi en detaljeret rapport af høj faglig kvalitet, så kommunen kan vurdere resultaterne af samarbejdet. Rapporten kan bruges som en del af kommunens handleplan og som dokumentation for afdelingens arbejde.

Et trygt samarbejde 

Alle opgaver, Mican løser for kommunen, har en supervisor. På denne måde kvalitetssikrer vi opgaven, og kontaktpersonen får den nødvendige supervision og støtte. Kommunen får med Mican en professionel, tryg og stabil samarbejdspartner.

Sådan arbejder vi

Mican tilbyder

  • Forebyggende indsats §11,3 - Vi yder støtte til en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien.
  • Familiebehandler §52,3,3 - Vi støtter familien til en tryg, struktureret hverdag og et styrket forhold til deres barn.

  • Støttekontaktperson §52,3, - Vi giver barnet eller den unge den nødvendige støtte og værktøjer til at kunne navigere i en normal dagligdag.

  • § 54-støtteperson - I forbindelse med anbringelser støtter vi forældrene til at opretholde kontakten til barnet, til at forstå, hvad der sker i deres sag, og til at forbedre de omstændigheder, der førte til anbringelsen
  • Støttet samvær §71,3 - Vi sikrer trygge rammer, råd og vejledning under samvær mellem forældrene og det anbragte barn.

  • Efterværn 76,2 - Vi tilbyder støtte til den unge mellem 18 og 23 år i efterværn for at sikre en god overgang til et selvstændigt voksenliv.

  • Socialpædagogisk støtte til voksne §85 - Vi tilbyder rådgivning og støtte til den voksne med det formål at gøre hverdagen så selvhjulpen og selvstændig, som muligt. 

Vores samarbejde med kommuner

Herlev Kommune
Lejre Kommune
Høje Taastrup Kommune
Ballerup Kommune
Rødovre Kommune
Gribskov Kommune
Ringsted Kommune
Hørsholm Kommune
Gentofte Kommune
Køge Kommune
Tårnby Kommune
Køge Jobcenter
Hørsholm Jobcenter

Har du spørgsmål?

crossmenu